A GYERMEKVILÁG-ÁGYSZÍNHÁZ Alapítvány 2020. évi munkaterveA szolgálatunkkal a beteg gyermekek egészséges énjét támogatva, segítjük oldani a betegségtudatot, a hospitalizáció kialakulásából adódó feszültségeket. Így a közösségi létezés szolidáris jegyeinek érvényesítésével, játékkal, bábozással, kézműves foglalkozásokkal, zenei lehetőségekkel gazdagodnak, szélesednek, színesednek a diszkriminációtól mentes ápolási, gyógyítási kapcsolatok keretei. Az ép képességek élményével élénkül a beteg gyermekek önbecsülése. Az eredmény az, hogy a program segítségével mérséklődik az a trauma, melynek során megélik a kórházi kezelést, a kórtermekben eltöltött színtelen időt, a gyógyulás megpróbáltatásait, a fogyatékkal élés, a családi krízis, olykor szétesés pszichés terheit. A program következménye, hogy az érintett gyermekek optimálisabban birkózzanak meg a krízishelyzetükkel, a traumatikus élményeiket önálló aktivitással oldják fel. Erre építhető az a tudat, hogy a nehézségeikkel szembe nézve boldogulni tudnak, fel tudnak állni a kiszolgáltatott helyzetükből is.

Mindezzel hozzájárulunk az egészség-egyenlőtlenségek csökkentéséhez is. Az együttjátszás, a közösségi lét élményei lehetőséget teremtenek arra, hogy a - különböző korú, érdeklődésű, szociális hátterü, eltérő betegségadottságokkal küzdő - gyerekek egymással is megtalálják a hangot, s táguljanak az együttlét keretei.

A gyermekek olyan eszközöket, módszereket, technikákat sajátíthatnak el, ami leginkább illik a személyiségükhöz, és azok segítségükre lehetnek a mindennapokban, a nehézségeik leküzdésében. A betegellátást, olykor az új életvitelhez való alkalmazkodást is segítjük a kórházi tartózkodás üres óráinak, perceinek színesebbé, tartalmasabbá, s így elviselhetőbbé tétele által. Ez a szociális szerep értékes, és a szervezett, kiszámítható, rendszeres jellegében különleges eleme a kórházi lét mindennapjainak. Ez hangsúlyos jelentőségű úgy az érintett gyerekek, mind a szülők s a kórházi ápoló személyzet szemszögéből is.

Kiemelt figyelmet fordítunk

- az önkéntes fluktuáció kezelésére, új önkéntesek bevonására, akik a felkészítésük után kapcsolódhatnak be az Ágyszínházi program megvalósításába,
- az önkéntes hálózat működtetésére, melynek során a szolgálat tapasztalatait folyamatosan összegezzük, az egyes szolgálati helyek adottságait közösen monitorozzuk,
- az Ágyszínházi programhoz fűződő játék- és kézműves készlet frissítésére, mely érzékeny szerepet játszik a kórházi lét zárt terében a foglalkozások lehetséges minőségére.


A Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány közel három évtizedes hagyományaira, eredményeire támaszkodva képviseljük és óvjuk az önkéntesség szerepével, fontosságával összefüggő értékeinket. Az alapcél szerinti közhasznú tevékenységünket építjük, gazdasági-vállalkozási tevékenységet kialakítani nincs módunk. A lehetőségeinket teljes mértékben kihasználva, kíséreljük megőrizni a Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány közhasznú jogállását.Az Ágyszínházi programban alapvető feladatunk az önkéntes munkánk színvonalának, megbízhatóságának megőrzése, a stabil alapokon nyugvó szolgálattételi kultúránk építése.

Az „Adj tíz percet az életedből” programjainkkal előmozdítjuk azt, hogy a résztvevők saját készítésű kézműves ajándékaikkal támogathatják a beteg gyerekeket. Az ötleteket, a tapasztalatokat átadjuk, az alapanyagokat biztosítjuk a kreatív segíteni vágyóknak.

A "Jóvátételi programban" való részvételünket folytatjuk, melynek segítségével az enyhébb bűncselekményeket elkövető fiataloknak lehetővé tesszük a külön magatartási szabályok alapján a jóvátételt azzal, hogy a felkészítésük után, segítő munkát vállalhatnak a kórházi szolgálattételükkel.

Az önkéntes hálózatunkat változatlanul a szervezett, termékeny együttműködésre, képzésre, az etikai elvárásaink betartására építjük. A támogatóink bizalmát megőrizzük.


Január 31. péntek

- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe, a mentori megbízatások megerősítése,

- „Művészetterápia és a színek világa” – Füzesi-Kulcsár Szilvia, mentálhigiénés szakember, addiktológiai konzultáns,

- a Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány 2020. évi munkaterve – dr. Balogh Géza

Február 28. péntek

- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- az 1%-os támogatásaink lehetőségei - dr. Balogh Géza

- a Heim Pál Gyermekkórházban végzett szolgálatunk tapasztalatai – Szegfű Teréz, Nagy Noémi
- a Facebook-oldalunk lehetőségei - Velkei Anita -


Március 27. péntek

- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- a Heim Pál kórházban végzett szolgálatunk tapasztalatai - Csorgol Istvánné.

- a gyermekek által kedvelt húsvéti játékaink, kézműves ötletek- Cseke Miklós, játékmester.

Április 24. péntek

- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- áttekintés az előző hetek szolgálatának tapasztalatairól, élményeiről,

- a Madarász utcai Gyermekkórházban végzett szolgálatunk tapasztalatai – Raffer Ildikó

- az Alapítvány 2019. évi beszámolója, közhasznúsági melléklete – dr. Balogh Géza


Május 29. péntek

- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- a SE 2. sz. Gyermekklinikán végzett szolgálatunk pozíciói - Singer Lili
- a Heim Pál Kórházban végzett szolgálatunk pozíciói - Raj Erzsébet
- az utóbbi hónapokban érkezett új animátorok beilleszkedésének tapasztalatai az önkéntes szolgálatunkba.


Június 26. péntek

- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- áttekintés az előző hetek szolgálatának tapasztalatairól, élményeiről,

- a János Kórházban végzett szolgálatunk tapasztalatai - Faragó Anna ,
- a nyári szolgálatunk adottságai.
- Esetmegbeszélés: a kiégés megelőzése - dr Németh Tünde, gyermekorvos.

Szeptember 11. péntek


- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- a Heim Pál kórházban végzett szolgálatunk tapasztalatai – Fejes Melinda,

- áttekintés a nyári hetek szolgálatának tapasztalatairól, élményeiről.


Október 30. péntek


- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- áttekintés az előző hetek szolgálatának tapasztalatairól, élményeiről,

- a XVI. ker. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában végzett szolgálatunk tapasztalatai – Baksa Zsuzsa


December 11. péntek

- felkészülés a karácsonyi szolgálatunkra,

- az Alapítvány karácsonyi ünnepsége.


Budapest, 2020-01-162020-02-02