Meghívó a februári találkozónkra

Kedves Önkéntes Társam!
Szeretettel köszöntelek!


Az önkéntes szolgálatunk teljesítése érdekében megtartjuk a munkatervünk szerinti februári hálózati találkozónkat. Az összejövetelünkre február 23-án, pénteken kerül sor, melyet 17 órakor kezdünk, s két órás programnak tervezünk.

Mindenek előtt, összefűzzük a szolgálatunk helyszíneit, időpontjait, mentorait, önkénteseit, s egyeztetjük a lehetőségeinket több új önkéntes jelentkezőnkkel. A Heim Pál Gyermekkórházban végzett szolgálatunkról Szegfű Teréz mentorunk,s vezetésével az ott szolgálatot teljesítő önkéntesek segítségével konzultálunk, a tapasztalataink, élményeink, közös áttekintése érdekében. Megvitatjuk az 1%-os támogatásaink adottságait, lehetőségeit.

A cím változatlan; XIV. ker. Ond Vezér park 5/z, a Zugló TV székhelye, s az Alapítvány otthona. Kérlek, válaszolj, tudsz-e jönni a 06-30-45-66-369-es telefonszámon, vagy a gyermekvilag@freemail.hu levélcímen.


Budapest, 2018. február 12.

baráti üdvözlettel
Géza


2018-02-12

 
A GYERMEKVILÁG-ÁGYSZÍNHÁZ Alapítvány 2018. évi munkaterveA szolgálatunkkal a beteg gyermekek egészséges énjét támogatva, segítjük oldani a betegségtudatot, a hospitalizáció kialakulásából adódó feszültségeket. Így a közösségi létezés szolidáris jegyeinek érvényesítésével, játékkal, bábozással, kézműves foglalkozásokkal, zenei lehetőségekkel gazdagodnak, szélesednek, színesednek a diszkriminációtól mentes ápolási, gyógyítási kapcsolatok keretei. Az ép képességek élményével élénkül a beteg gyermekek önbecsülése. Az eredmény az, hogy a program segítségével mérséklődik az a trauma, melynek során megélik a kórházi kezelést, a kórtermekben eltöltött színtelen időt, a gyógyulás megpróbáltatásait, a fogyatékkal élés, a családi krízis, olykor szétesés pszichés terheit. A program következménye, hogy az érintett gyermekek optimálisabban birkózzanak meg a krízishelyzetükkel, a traumatikus élményeiket önálló aktivitással oldják fel. Erre építhető az a tudat, hogy a nehézségeikkel szembe nézve boldogulni tudnak, fel tudnak állni a kiszolgáltatott helyzetükből is.

Mindezzel hozzájárulunk az egészség-egyenlőtlenségek csökkentéséhez is. Az együttjátszás, a közösségi lét élményei lehetőséget teremtenek arra, hogy a - különböző korú, érdeklődésű, szociális hátterü, eltérő betegségadottságokkal küzdő - gyerekek egymással is megtalálják a hangot, s táguljanak az együttlét keretei.

A gyermekek olyan eszközöket, módszereket, technikákat sajátíthatnak el, ami leginkább illik a személyiségükhöz, és azok segítségükre lehetnek a mindennapokban, a nehézségeik leküzdésében. A betegellátást, olykor az új életvitelhez való alkalmazkodást is segítjük a kórházi tartózkodás üres óráinak, perceinek színesebbé, tartalmasabbá, s így elviselhetőbbé tétele által. Ez a szociális szerep értékes, és a szervezett, kiszámítható, rendszeres jellegében különleges eleme a kórházi lét mindennapjainak. Ez hangsúlyos jelentőségű úgy az érintett gyerekek, mind a szülők s a kórházi ápoló személyzet szemszögéből is.

Kiemelt figyelmet fordítunk

- az önkéntes fluktuáció kezelésére, új önkéntesek bevonására, akik a felkészítésük után kapcsolódhatnak be az Ágyszínházi program megvalósításába,
- az önkéntes hálózat képzésére, melynek során a szolgálat tapasztalataira építve kerül sor, a kommunikációs, a mentálhigiénés, az egészségügyi, a játék-pszichológiai témák feldolgozására,
- az Ágyszínházi programhoz fűződő játék- és kézműves készlet frissítésére, mely érzékeny szerepet játszik a kórházi lét zárt terében a foglalkozások lehetséges minőségére.


A Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány közel három évtizedes hagyományaira, eredményeire támaszkodva képviseljük és óvjuk az önkéntesség szerepével, fontosságával összefüggő értékeinket. Az alapcél szerinti közhasznú tevékenységünket építjük, gazdasági-vállalkozási tevékenységet kialakítani nincs módunk. A lehetőségeinket teljes mértékben kihasználva, kíséreljük megőrizni a Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány közhasznú jogállását.Az Ágyszínházi programban alapvető feladatunk az önkéntes munkánk színvonalának, megbízhatóságának megőrzése, a stabil alapokon nyugvó szolgálattételi kultúránk építése.

Az „Adj tíz percet az életedből” programjainkkal előmozdítjuk azt, hogy a résztvevők saját készítésű kézműves ajándékaikkal támogathatják a beteg gyerekeket. Az ötleteket, a tapasztalatokat átadjuk, az alapanyagokat biztosítjuk a kreatív segíteni vágyóknak.

A "Jóvátételi programban" való részvételünket folytatjuk, melynek segítségével az enyhébb bűncselekményeket elkövető fiataloknak lehetővé tesszük a külön magatartási szabályok alapján a jóvátételt azzal, hogy a felkészítésük után, segítő munkát vállalhatnak a kórházi szolgálattételükkel.

Az önkéntes hálózatunkat változatlanul a szervezett, termékeny együttműködésre, képzésre, az etikai elvárásaink betartására építjük. A támogatóink bizalmát megőrizzük.


Január 26. péntek

- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe, a mentori megbízatások megerősítése,

- „Mesebeli alkotások és kibontakozások- mentálhigiénés színtereink” – a SE. 1. sz. Gyermekklinika Pszichiátriai Foglalkoztatójában végzett szolgálat tapasztalatai- Füzesi-Kulcsár Szilvia

- a Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány 2018. évi munkaterve – dr. Balogh Géza


Február 23. péntek


- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- az 1%-os támogatásaink lehetőségei - dr. Balogh Géza

- a Heim Pál Gyermekkórházban végzett szolgálatunk tapasztalatai – Szegfű Teréz


Március 24. szombat

- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- "Játszva gyógyulunk" - a 25 éves Ágyszínházi programról, Kővári Miklós

- húsvéti játékbörze, a gyermekek által kedvelt húsvéti játékaink, kézműves ötletek.


Április 27. péntek


- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- áttekintés az előző hetek szolgálatának tapasztalatairól, élményeiről,
- a Heim Pál Gyermekkórházban végzett szolgálatunk tapasztalatai – Nagy Noémi

- az Alapítvány 2017. évi beszámolója, közhasznúsági melléklete – dr. Balogh Géza


Május 25. péntek


- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- a SE 2. sz. Gyermekklinikán végzett szolgálatunk pozíciói - Singer Lili

- az utóbbi hónapokban érkezett új animátorok beilleszkedésének tapasztalatai az önkéntes szolgálatunkba.


Június 29. péntek


- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- áttekintés az előző hetek szolgálatának tapasztalatairól, élményeiről,
- a Madarász utcai Kórházban végzett szolgálatunk tapasztalatai – Raffer Ildikó
- a nyári szolgálatunk adottságai.Augusztus 31. péntek


- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- a Heim Pál kórházban végzett szolgálatunk tapasztalatai – Fejes Melinda,Raj Erzsébet, Csorgol Istvánné

- áttekintés a nyári hetek szolgálatának tapasztalatairól, élményeiről.


Szeptember 29. szombat


- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- „ A Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány közel három évtizedének öröksége” - dr. Balogh Géza

- játékbörze, a gyermekek által kedvelt játékaink, kézműves ötletek.


Október 26. péntek

- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- áttekintés az előző hetek szolgálatának tapasztalatairól, élményeiről.

- a János kórházban végzett szolgálatunk tapasztalatai – Faragó Anna

- az Eszterlánc bábcsoport szolgálata- Molnárné Pataki MártaNovember 23. péntek


- a szolgálati beosztások, helyszínek, időpontok helyzetképe,

- a XVI. ker. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában végzett szolgálatunk tapasztalatai – Baksa Zsuzsa

- áttekintés az előző hetek szolgálatának tapasztalatairól, élményeiről.


December 14. péntek


- felkészülés a karácsonyi szolgálatunkra,

- az Alapítvány karácsonyi ünnepsége.


Budapest, 2018-01-15.2018-01-27

 
Meghívó a januári találkozónkra

Kedves Ágyszínházas Barátunk!
Szeretettel köszöntelek!


Az önkéntes szolgálatunk teljesítése érdekében megtartjuk ez évi első hálózati találkozónkat. Az összejövetelünkre január 26-án, pénteken kerül sor, melyet 17 órakor kezdünk, s két órás programnak tervezünk.

Mindenek előtt, összefűzzük a szolgálatunk helyszíneit, időpontjait, önkénteseit, s megerősítjük az egyes szolgálati helyek mentorait. Egyeztetjük a lehetőséget az új önkéntes jelentkezőnkkel. „Mesebeli alkotások és kibontakozások- mentálhigiénés színtereink” címmel a SE. 1. sz. Gyermekklinika Pszichiátriai Foglalkoztatójában szerzett tapasztalatairól Füzesi-Kulcsár Szilvia mentálhigiénés szakember, addiktológiai konzultáns készített bemutatót.

Egyeztetjük a Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány 2018. évi munkatervét, feladatait, munkamegosztását.

A cím változatlan; XIV. ker. Ond Vezér park 5/z, a Zugló TV székhelye, s az Alapítvány otthona. Kérlek, válaszolj, tudsz-e jönni a 06-30-45-66-369-es telefonszámon, vagy a gyermekvilag@freemail.hu levélcímen.

Budapest, 2018. január 15.
baráti üdvözlettel
Géza


2018-01-15

 
Meghívó a decemberi találkozónkra


„Lelkünkben gyújts pici gyergyát sokat,
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
Törékeny játékunkat, a reményt.”


Babits Mihály
Karácsonyi ének


Kedves Önkéntes Társam!
Szeretettel köszöntelek!

A szolgálatunkhoz kötődően, mi, a Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány önkéntesei decemberben is találkozunk. A találkozónkra - a karácsonyi ünnepségünkre – december 15-én, pénteken kerül sor, melyet 17 órakor kezdünk. Meglepetéseink készítését, karácsonyfánk díszitgetését 15 órától kezdjük.

A karácsonyi gyertya-gyújtásunkat az „Eszterlánc bábcsoport” mesejátéka nyitja. Meghallgatjuk a karácsonyi köszöntőket, majd visszatekintünk a múló esztendőnkre, s előre a 2018-as év terveire, reményeire. dr. Balogh Géza a kuratórium nevében köszönti az Alapítvány önkénteseit, s átadásra kerül a Kossuth Kiadó könyv-ajándéka, mellyel szeretné kifejezni nagyrabecsülését az Ágyszínházi program önkénteseinek az egész évi áldozatkész szolgálatukért.

A cím változatlan: XIV. ker. Ond Vezér park 5/z, a Zugló TV székhelye, s az Alapítvány otthona. Kérlek, válaszolj, tudsz-e jönni a 06-30-45-66-369-es telefonszámon, vagy a gyermekvilag@freemail.hu levélcímen.


Budapest, 2017. december 2.

Tisztelettel, baráti üdvözlettel

Géza2017-12-02

 
Meghívó a novemberi találkozónkra

Kedves Ágyszínházas Barátunk!
Szeretettel köszöntelek!


Az önkéntes szolgálatunk közösségi teljesítése érdekében az éves munkatervünkkel összhangban találkozunk. A hálózati egyeztetésünkre november 17-én, pénteken kerül sor, melyet 17 órakor kezdünk, s két órás programnak tervezünk.

Ezúttal a XVI. ker. Értelmi Fogyatékosok Napközi Othonában végzett szolgálatunk pozícióit, tanulságait, kereteit tekintjük át Baksa Zsuzsa mentorunk s az ott szolgálatot teljesítő önkéntesek segítségével. Összefűzzük a szolgálatunk helyszíneit, időpontjait, mentorait, önkénteseit, s egyeztetjük a lehetőségeket az új önkéntes jelentkezőinkkel. Felkészülünk a karácsonyi szolgálatunkra, valamint a karácsonyi ünnepségünkre.

A cím változatlan; XIV. ker. Ond Vezér park 5/z, a Zugló TV székhelye, s az Alapítvány otthona. Kérlek, válaszolj, tudsz-e jönni a 06-30-45-66-369-es telefonszámon, vagy a gyermekvilag@freemail.hu levélcímen.

Budapest, 2017. november 6.
baráti üdvözlettel
Géza


2017-11-06

 
Meghívó az októberi találkozónkra

Kedves Ágyszínházas Önkéntes Társunk!
Szeretettel köszöntelek!


Az önkéntes szolgálatunk teljesítése érdekében – az éves munkatervünkkel összhangban – újra találkozunk. Az összejövetelünkre október 27-én, pénteken kerül sor, melyet 17 órakor kezdünk, s két órás programnak tervezünk.

Ezúttal a János Kórházban, Faragó Anna mentor, s az ott szolgálatot teljesítő önkéntesek segítségével tekintjük át a végzett szolgálatunk pozícióit, tanulságait, kereteit. Az Eszterlánc bábcsoport működéséről Molnárné Pataki Márta ad ismertetést.Majd összefűzzük a szolgálatunk helyszíneit, időpontjait, mentorait, önkénteseit, s egyeztetjük a lehetőségeket az új önkéntes jelentkezőnkkel. Lezárjuk az egyes szolgálati helyek a hálózati találkozónkon egyeztetett kellékpótlás számláinak elszámolását.

A cím változatlan; XIV. ker. Ond Vezér park 5/z, a Zugló TV székhelye, s az Alapítvány otthona. Kérlek, válaszolj, tudsz-e jönni a 06-30-45-66-369-es telefonszámon, vagy a gyermekvilag@freemail.hu levélcímen.

Budapest, 2017. október 16.
baráti üdvözlettel Géza
2017-10-16

 
Meghívó a szeptemberi találkozónkra

Kedves Ágyszínházas Önkéntes Társunk!

Az önkéntes szolgálatunk teljesítése érdekében megtartjuk a munkatervünk szerint hálózati találkozónkat. Az összejövetelünkre szeptember 23-án, szombaton kerül sor, melyet 9 órakor kezdünk, s háromórás programnak tervezünk.

Összefűzzük a szolgálatunk helyszíneit, időpontjait, mentorait, önkénteseit, áttekintjük a szolgálatunk élményeit, s egyeztetjük a lehetőségeinket az új önkéntes jelentkezőinkkel. Vetítjük a "Játszva gyógyulunk" című filmünket, mely a szolgálatunk történetének adottságait foglalja össze.

Játékbörzénk keretében vendégünk lesz Lovászi Gabriella kézműves oktató, aki egy kis bemutatóra készül, s lehetőség nyílik arra is, hogy egy-egy kedvenc ágyszínházas ötletünket megosszuk más szolgálati helyek önkénteseivel.

A cím változatlan: XIV.ker. Ond Vezér park 5/z, a Zugló TV székhelye, s az Alapítvány otthona. Kérlek, válaszolj, tudsz-e jönni a 0630-4566-369-es telefonszámon, vagy a gyermekvilag@freemail.hu elérhetőségünkön.

baráti üdvözlettel
Géza

2017-09-11

 
Meghívó a hálózati találkozónkra


Kedves Ágyszínházas Önkéntes Társunk!

Az önkéntes szolgálatunk teljesítése érdekében megtartjuk – munkatervünk szerint – a hálózati találkozónkat. Az összejövetelünkre az eredetileg tervezett augusztus 25-e helyett, szeptember 1-én pénteken kerül sor, melyet 17 órakor kezdünk, s két órás programnak tervezünk.

Összefűzzük a szolgálatunk helyszíneit, időpontjait, mentorait, s az önkénteseink beosztását. A Heim Pál kórházban (onkológia, belgyógyászat) végzett szolgálatunk viszonyairól Fejes Melinda, Csorgol Istvánné s az ott szolgálatot teljesítő önkéntesek segítségével konzultálunk. Áttekintjük a nyári szolgálati élményeinket, adottságainkat. Egyeztetjük a feladatainkat az év hátralévő hónapjaira. Átadásra kerülnek a meghívók egy Margit-szigeti programra, mellyel a Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány legaktívabb önkénteseit köszönti a Bringóhintó kollektívája.

A cím változatlan; XIV. ker. Ond Vezér park 5/z, a Zugló TV székhelye, s az Alapítvány otthona. Kérlek, válaszolj, tudsz-e jönni a 06-30-45-66-369-es telefonszámon, vagy a gyermekvilag@freemail.hu levélcímen.


Budapest, 2017. augusztus 19.baráti üdvözlettel
Géza

2017-08-19

 
Meghívó a júniusi találkozónkra

Kedves Ágyszínházas Barátunk!
Szeretettel köszöntelek!


Az önkéntes szolgálatunk teljesítése érdekében megtartjuk a munkatervünk szerinti hálózati találkozónkat. Az összejövetelünkre június 23-án, pénteken kerül sor, melyet 17 órakor kezdünk, s kétórás programnak tervezünk.

Összefűzzük a szolgálatunk helyszíneit, időpontjait, mentorait, önkénteseit, s egyeztetjük a lehetőségeket a felkészítését teljesítő új önkéntes jelentkezőnkkel. A Baleseti Központ Gyermek-traumatológiáján végzett szolgálatunk helyzetéről adottságairól, tapasztalatairól Ács Alexandra mentor vezetésével, s az ott szolgálatot teljesítő önkéntesek segítségével tájékozódunk. Lezárjuk az egyes szolgálati helyek májusban - a hálózati találkozónkon - egyeztetett kellékpótlás számláinak elszámolását. Lehetőség nyílik minden, az utóbbi hónapokban csatlakozott önkéntes számára az emblémázott pólók átvételére.

A cím változatlan; XIV. ker. Ond Vezér park 5/z, a Zugló TV székhelye, s az Alapítvány otthona. Kérlek, válaszolj, tudsz-e jönni a 06-30-45-66-369-es telefonszámon, vagy a gyermekvilag@freemail.hu levélcímen.


Budapest, 2017. június 13.

baráti üdvözlettel
Géza

2017-06-13

 
Meghívó a májusi találkozónkra

Kedves Ágyszínházas Önkéntes Társunk!

Az önkéntes szolgálatunk teljesítése érdekében megtartjuk – munkatervünk szerint – a május havi hálózati találkozónkat. Az összejövetelünkre május 26-án, pénteken kerül sor, melyet 17 órakor kezdünk, s két órás programnak tervezünk.

Összefűzzük a szolgálatunk helyszíneit, időpontjait, s az önkénteseink beosztását. Tájékoztatóra kerül sor a szolgálatunk tapasztalatairól a SE. 1. sz. Gyermekklinikán – Ferencsevics Éva mentor – valamint a SE. 2. sz. Gyermekklinikán - Király Klaudia mentor – s az ott szolgálatot teljesítő önkéntesek segítségével. Egyeztetjük a játék- és kézműves kellékeink frissítésével kapcsolatos teendőinket.

A cím változatlan; XIV. ker. Ond Vezér park 5/z, a Zugló TV székhelye, s az Alapítvány otthona. Kérlek, válaszolj, tudsz-e jönni a 06-30-45-66-369-es telefonszámon, vagy a gyermekvilag@freemail.hu levélcímen.

Budapest, 2017. május 16.
baráti üdvözlettel
Géza
2017-05-16

 
Meghívó az áprilisi találkozónkra


Kedves Ágyszínházas Önkéntes Társunk!

Az önkéntes szolgálatunk teljesítése érdekében megtartjuk a munkatervünk szerinti hálózati találkozónkat. Az összejövetelünkre április 28-án, pénteken kerül sor, melyet 17 órakor kezdünk, s két órás programnak tervezünk.

Mindenek előtt, összefűzzük a szolgálatunk helyszíneit, időpontjait, mentorait, s az önkénteseink beosztását. Áttekintjük az utóbbi hónapokban érkezett új animátorok beilleszkedésének tapasztalatait. A Madarász utcai Kórházban végzett szolgálatunk helyzetéről Raffer Ildikó mentor segítségével konzultálunk. Tájékoztatóra kerül sor az Alapítvány 2016. évi beszámolójáról, s a közhasznúsági jogállásáról.

A cím változatlan; XIV. ker. Ond Vezér park 5/z, a Zugló TV székhelye, s az Alapítvány otthona. Kérlek, válaszolj, tudsz-e jönni a 06-30-45-66-369-es telefonszámon, vagy a gyermekvilag@freemail.hu levélcímen.


Budapest, 2017. április 19.

baráti üdvözlettel
Géza


2017-04-19

 
Meghívó a márciusi találkozónkra

Kedves Ágyszínházas Önkéntes Társunk!

Az önkéntes szolgálatunk teljesítése érdekében megtartjuk – munkatervünk szerint – a márciusi hálózati találkozónkat. Az összejövetelünkre március 25-én, szombaton kerül sor, melyet 9 órakor kezdünk, s három-négy órás programnak tervezünk.

Összefűzzük a szolgálatunk helyszíneit, időpontjait, önkénteseit, majd egyeztetjük a lehetőségeket az új önkéntes jelentkezőinkkel. "Az ágyszínházi szolgálatunk motivációi, pályaíve, az esetleges kiégés jelei" témában dr. Németh Tünde gyermekorvos, pszichoterapeauta, az Alapítvány szakmai tanácsadója segítségével konzultálunk. Húsvéti felkészülésünk keretében Cseke Miklós játékmester az Alapítvány alapító kurátora lesz a vendégünk, " A játék mint örömforrás" témában, s aki felkészül annak a segítségével megoszthatjuk egymással a gyermekek által kedvelt húsvéti játékainkat, kézműves ötleteinket.

A cím változatlan; XIV. ker. Ond Vezér park 5/z, a Zugló TV székhelye, s az Alapítvány otthona. Kérlek, válaszolj, tudsz-e jönni a 06-30-45-66-369-es telefonszámon, vagy a gyermekvilag@freemail.hu levélcímen.

Budapest, 2017. március 13.
baráti üdvözlettel
Géza
2017-03-13